About us

ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL REHABILITATION, PHYSICAL MEDICINE AND BALNEOCLIMATOLOGY

 

 

Tematica articolelor se doreste a fi din domeniul biomedical, preponderent legat de specificul INRMFB: recuperare medicala, medicina fizica, balneoclimatologie, neurologie si alte discipline medicale conexe atat din sfera clinica cat si ambulatorie şi se adresează medicilor, cercetătorilor, masteranzilor, doctoranzilor, rezidenţilor, fiziokinetoterapeutilor, studenţilor si cadrelor medii de specialitate – dornici de a se documenta şi a fi la zi cu informaţiile medicale, prin intermediul conţinutului asigurat periodic de RJNRPMB.

Revista va aparea open access, iniţial on-line, de trei ori pe an.

Limba revistei va fi engleza – pentru a asigura o citare adecvată, absolut necesară pentru viitoarele cotări / indexări.

După apariţia primului număr se va trece la înregistrarea acesteia în baze de date internaţionale (BDI) iar după îndeplinirea condiţiilor necesare includerii, în International Scientific Indexing (ISI) în funcţie de valoarea AIS (article influence score) pe care o va atinge RJMRPMB în primii ani de apariţie.