Policlinici Balneare

Policlinici Balneare în subordinea

Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie