Pacienţi | Vizitatori

INFORMAŢII UTILE PENTRU PACIENŢI

 

  • Bilet de trimitere/trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
  • Cardul Național de Asigurări de Sănătate

– Persoanele care refuză cardul național de sănătate, din motive religioase sau de conștiință, vor prezenta o adeverință de asigurat eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate, cu valabilitate de trei luni (90 zile)

– În caz de pierdere, furt, deteriorare, defecțiuni tehnice ale cardului național de sănătate, vor prezenta o adeverinţă de asigurat eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate, cu valabilitate de două luni (60 zile)

– Asiguraţii cărora nu li s-a emis (tipărit) cardul național de sănătate beneficiază de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calității de asigurat, verificată în platforma P.I.A.S.

 • Carte de identitate – original și copie

Angajați:

 • Adeverință de salariat de la locul de muncă conform normelor în vigoare

Pensionari:

 • Cupon de pensie din luna curentă sau din cea precedentă (original sau copie)

Șomeri:

 • Adeverință sau copie după carnetul de șomaj

Elevi/studenți:

 • Adeverință de elev/student de la unitatea școlară

Coasigurați(soț/soție, părinți):

 • Adeverință de coasigurat
 • Document care să ateste gradul de rudenie (certificat de căsătorie, certificat de naștere, sentință de divorț dacă este cazul);
 • Declarație pe propria raspundere că se află în întreținere;
 • Declarație pe propria răspundere din partea celui care îl întreține pe coasigurat.

Persoane fără venit și fără calitate de coasigurat:

 • Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale și dovada plății la zi a asigurării medicale

 

IMPORTANT!

Toți pacienții vor fi verificați cu privire la statutul de asigurat pe platforma P.I.A.S. a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dacă pacienții apar ca NEASIGURAȚI la momentul acordării serviciilor medicale, instituția va înștiința pacientul urmând ca acesta să își clarifice situația la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține.

Începând cu data de 18.05.2021, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 470/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniu, în cadrul Institutului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București s-au stabilit următoarele niveluri ale alocației de hrană pentru consumurile colective:

– Alți bolnavi adulți – 11 lei cu TVA

– Bolnavi – diabet adulți – 16,5 lei cu TVA

Manager,

Dr. Augustin Dima

CAZARE și TRATAMENT

Prestație medicală Preț
Taxă confort rezervă cu 1 pat 1000 lei
Taxă confort rezervă cu 2 paturi 500 lei
Tratament la recomandarea medicului specialist de Medicină Fizică și de Reabilitare, pentru pacienții cu internare de zi, cu recomandare  doar pentru proceduri de fizioterapie sau kinetoterapie (9 ședințe) 150 lei
Tratament la recomandarea medicului specialist de Medicină Fizică și de Reabilitare, pentru pacienții cu internare de zi, cu recomandare pentru proceduri de fizioterapie și kinetoterapie (9 ședințe) 200 lei

PROCEDURI și EXAMINĂRI

Prestație medicală Preț
Consultație inițială – profesor, conferenţiar, medic primar 150 lei
Consultație inițială – medic specialist 100 lei
Consultație control – profesor, conferențiar, medic primar 100 lei
Consultație control – medic specialist 80 lei
Evaluare psihologică – psiholog 80 lei
Evaluare logopedică – logoped/psiholog 80 lei
Psihoterapie – psiholog 80/sedinta
Logopedie – logoped/psiholog 80/sedinta
Infiltrație părți moi (periarticulară) 80 lei
Infiltrație intra-articulară (cu dispozitiv medical tip A) 100 lei + preț dispozitiv
Infiltrație intra-articulară (cu dispozitiv medical tip B) 100 lei + preț dispozitiv
Infiltrație intra-articulară 100 lei
Infiltrație intra-articulară ghidată ecografic 150 lei
Ecografie cardiacă 200 lei
Ecografie abdominală 150 lei
Ecografie tiroidiană 50 lei
Ecografie musculoscheletală 150 lei
Ecografie vasculară 150 lei

 

PACHETE

Prestație medicală Preț (lei)
Pachet fizioterapie (10 zile, 4 proceduri/zi) 450 lei
Pachet fizioterapie (10 zile, 3 proceduri/zi) 350 lei
Pachet fizioterapie (10 zile, 2 proceduri/zi) 250 lei
Pachet kinetoterapie individuală (10 şedinţe) 450 lei
Pachet masaj terapeutic regional (10 ședințe) 150 lei
Pachet masaj terapeutic general (10 ședințe) 1000 lei
Pachet fizioterapie (1 procedură pe zi) + kinetoterapie/masaj regional 450 lei
Pachet fizioterapie (2 proceduri pe zi) + kinetoterapie/masaj regional 500 lei
Pachet fizioterapie (3 proceduri pe zi) + kinetoterapie/masaj regional 600 lei
Pachet fizioterapie (4 proceduri pe zi) + kinetoterapie/masaj regional 700 lei
Pachet fizioterapie (1 proceduri pe zi) + kinetoterapie + masaj regional 500 lei
Pachet fizioterapie (2 proceduri pe zi) + kinetoterapie + masaj regional 550 lei
Pachet fizioterapie (3 proceduri pe zi) + kinetoterapie + masaj regional 750 lei
Pachet fizioterapie (4 proceduri pe zi) + kinetoterapie + masaj regional 850 lei
Pachet terapie TECAR (10 şedinţe) 200 lei
Pachet shock wave (4 ședințe) 200 lei
Pachet hidrokinetoterapie (bazin) 10 ședințe 500 lei

Observații: Se plătesc în avans minim 5 şedinţe 

 

PROCEDURI

Prestație medicală

Preț
(lei)
Cine lucrează Cu ce lucrează Timp de lucru

(minute)

Obs.

Kinetoterapie

40 lei

Kinetoterapeut Saltea, canapea, bicicletă, spalier, etc

40

*

Elongații vertebrale

20 lei

Kinetoterapeut Masă de elongație

10-30

*

Terapie TECAR

30 lei

Kinetoterapeut Aparat TECAR

15-30

*

Terapie High Top

50 lei

Kinetoterapeut/
As. BFT
Aparat High Top

30-60

*

Galvanizare (simplă, ionizare)

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie joasă frecvenţă

10-20

*

Curenţi diadinamici

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie joasă frecvenţă

10

*

Trabert

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie joasă frecvenţă

10-20

*

TENS

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie joasă frecvenţă

15

*

Curenți interferenţiali

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie medie frecvenţă

15-20

*

Unde scurte

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie înaltă frecvenţă

15-20

*

Diapuls

20 lei

Asistent BFT Diapuls

15-20

*

Ultrasunet

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie ultrasunet

5-10

*

Magnetoterapie

15 lei

Asistent BFT Aparat câmp magnetic

15-20

*

LASER-terapie

15 lei

Asistent BFT Aparat terapie LASER

5-10

*

Curenţi exponenţiali

15 lei

Asistent BFT Aparat fizioterapie joasă frecvenţă

10-20

*

Băi galvanice

15 lei

Asistent BFT Baie galvanică

15

*

Aplicaţii calde locale (termopack)

15 lei

Asistent BFT Pachete calde

10-20

*

Crioterapie

15 lei

Asistent BFT Aparat crioterapie

10-20

*

Crio-ultrasunet

50 lei

Asistent BFT Aparat crio-ultrasunet

10-20

*

Masaj regional

20 lei

Asistent BFT, maseur Ulei, talc, crema, gel

15-20

*

Drenaj limfatic manual

100 lei

Maseur Ulei, talc, crema, gel

30-60

*

Masaj general

150 lei

Maseur Ulei, talc, crema, gel

60

*

Shock wave

70/şedinţă

Asistent BFT, medic Aparat shock wave

10-30

**

Drenaj venolimfatic

70/şedinţă

Asistent BFT Aparat drenaj venolimfatic

20-30

*

Hidrokinetoterapie (grup
3-5 pacienți; numai pentru pacienții internați)

15 lei

Kinetoterapeut Aparatură medicală, Bazin

15-45

*

Terapie LASER

100 lei

Medic/Asistent BFT Aparat terapie LASER PRO 30W

5-10

*

Salinoterapie

10 lei

Kinetoterapeut Salină

30-60

*

Tracțiuni coloană vertebrală

50 lei

Kinetoterapeut Masă elongație

30

***

Stimulare electrică transcraniană

30 lei

Medic/Asistent BFT Aparat stimulare electrică transcraniană

10-20

*

TOATE PROCEDURILE POT FI EFECTUATE NUMAI ÎN URMA UNUI CONSULT MEDICAL DE SPECIALITATE!
Timpii de tratament sunt in functie de recomandarea medicului
* Tratament recomandat: 10 şedinţe. Se plătesc în avans minim 5 şedinţe.
**Tratament recomandat: 4 şedinţe (maxim 6 şedinţe).
***Tratament recomandat: 10 ședințe. Se plătesc în avans toate cele 10 ședințe.
****Nu se încasează în perioada stării de urgență/stării de alertă.

TARIFE RADIOLOGIE

Prestaţie medicală

Preţ (Lei)

RADIOGRAFII
S.A.F. 30
Mandibulă (1 incidenţă) 35
Orbită comparativ 35
Piramidă nazală 25
Craniu (1 incidenţă) 40
Şa turcică 30
Articulaţia temporo-mandibulară (1 incidenţă) 35
C.V. Cervicală (1 incidenţă) 30
C.V. Toracală (1 incidenţă) 40
C.V. Lombară (1 incidenţă) 40
Coccis (1 incidenţă) 40
Claviculă 35
Articulaţia scapulo-humerală (1 incidenţă) 35
Scapula 30
Humerus (1 incidenţă) 35
Articulaţia cotului (1 incidenţă) 30
Antebraţ (1 incidenţă) 35
Articulaţia pumnului 30
Mână comparativ 35
Stern (1 incidenţă) 40
Coaste (Hemitorace) 40
Torace (1 incidenţă) 50
Bazin 55
Articulaţia coxo-femurală (1 incidenţă) 45
Articulaţii sacro-iliace (faţă) 50
Articulaţii sacro-iliace (3/4) (1 incidenţă) 35
Femur (1 incidenţă) 45
Genunchi (1 incidenţă) 35
Genunchi comparativ 45
Gamba (1 incidenţă) 45
Articulaţie tibio-tarsiană (1 incidenţă) 30
Calcaneu (1 incidenţă) 30
Planta (1 incidenţă) 30
Radiografie ţesuturi moi 35
Radiografie abdominala (abdomen pe gol) 50
Radiografie renală simplă 50
Examen radiologic eso-gastro-duodenal (Rx+Rgf) 150

TARIFE ANALIZE MEDICALE
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE I.N.R.M.F.B.

Nr. crt.

Tipul si denumirea analizei Produs

biologic

Metoda de determinare Timp de eliberare rezultat

Pret analiza

(lei)

HEMATOLOGIE-COAGULARE
1 Hemoleucograma completa: 22 parametri Sange total Spectrofotometrie, variatia impedantei, citometrie in flux 24 ore 25
2 Examenul citologic al frotiului sanguin Sange total Metoda clasica 24 ore 30
3 VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) Sange total Metoda clasica Westergreen 24 ore 10
4 Timp de protrombina (PT), activitate protrombinica (AP), INR Plasma Coagulometrie 24 ore 20
5 Fibrinogen Plasma Coagulometrie 24 ore 25
BIOCHIMIE SERICA
6 Glicemie Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
7 Uree Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
8 BUN = portiunea azotata a ureei Ser Formula de calcul 24 ore 12
9 Creatinina Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
10 Raportul BUN/creatinina Ser Formula de calcul 24 ore 12
11 Acid uric Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
12 Proteine totale Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
13 TGO (AST) Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
14 TGP (ALT) Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
15 ALP (Fosfataza alcalina) Ser Spectrofotometrie 24 ore 15
16 AMY (Amilazemie) Ser Spectrofotometrie 24 ore 15
17 GGT (Gamma-GT) Ser Spectrofotometrie 24 ore 15
18 Colesterol total Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
19 Trigliceride Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
20 HDL-Colesterol Ser Spectrofotometrie 24 ore 18
21 Lipide totale Ser Formula de calcul 24 ore 25
22 Profil lipidic (Trigliceride, Colesterol total, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, VLDL-Colesterol) Ser Spectrofotometrie, formula de calcul 24 ore 45
23 Sideremie Ser Spectrofotometrie 24 ore 15
24 Bilirubina totala Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
25 Bilirubina directa Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
26 Pachet Bilirubina: totala, directa, indirecta Ser Spectrofotometrie, Formula de calcul 24 ore 25
27 LDH (lactat dehidrogenaza) Ser Spectrofotometrie 24 ore 15
28 Albumina Ser Spectrofotometrie 24 ore 12
29 Sodiu Ser Potentiometrie 24 ore 15
30 Potasiu Ser Potentiometrie 24 ore 15
31 Clor Ser Potentiometrie 24 ore 15
32 Hemoglobina A1c Sange  total Turbidimetrie 7 zile 50
URINA
33 Examen biochimic urina 14 parametri (citire strip urinar) Urina Reflectometrie 24 ore 15
34 Examen microscopic al sedimentului urinar Urina Metoda clasica 24 ore 15

IMUNOLOGIE

35 CRP (Proteina C reactiva) test rapid calitativ Ser Test rapid latex 24 ore 5
36 FR (Factor reumatoid) test rapid calitativ Ser Test rapid latex 24 ore 5
37 CRP (Proteina C reactiva) test cantitativ Ser Turbidimetrie 24 ore 25

Sediul din Str. Sfântul Dumitru nr. 2, sector 3, Bucureşti

Accesul cu autoturismul este interzis in Centrul Istoric, în cazuri particulare Poliţia Comunitară face şi excepţii. În cazul excepţiilor accesul se face prin Str. Smârdan sau Str. Eugeniu Carada (stâga şi dreapta Băncii Naţionale a României).

Autobuz: 104, 123, 124, 385, N115 Staţia Piaţa Naţiunile Unite, apoi cu acces prin Str. Nicolae Tonitza până la Str. Sfântul Dumitru

Metrou: Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, apoi cu acces prin Str. Halelor, Str. Şelari, Str. Franceză, Str. Nicolae Tonitza până la Str. Sfântul Dumitru


 

Sediul din Bd. Ion Mihalache nr. 11A, sector 1, Bucureşti

Accesul cu autoturismul se face prin Bd. Ion Mihalache sau Str. Dr. Iacob Felix

Autobuz: 205, 300, N113 Staţia Spitalul Clinic Filantropia sau 300, N113 Staţia Muzeul Ţăranului Român

Tramvai: 24, 42, 45, 46 Staţia Piaţa Victoriei

Metrou: Piaţa Victoriei 1 şi Piaţa Victoriei 2, apoi cu acces prin Bd. Ion Mihalache


 

Sediul din Str. Băniei nr. 19, sector 3, Bucureşti

Tramvai: 5, 16, 21, Staţia Piaţa Sfântul Gheorghe, apoi cu acces prin Str. Băniei


 

Sediul din Str. Popa Rusu nr. 7, sector 2, Bucureşti

Autobuz: 311, Staţia Armenească

Troleibuz: 66, 69, 70, 85, 90, Staţia Armenească, apoi cu acces prin Str. Armand Călinescu

Tramvai: 5, 16, Staţia Batiştei, apoi cu acces prin Str. Armand Călinescu

Externarea pacienţilor se face doar cu acordul medicului curant şi al şefului de secţie. Medicul curant ia decizia externării şi o anunţă pacientului cu minim 24 de ore înainte.

În acelaşi timp se redactează documentele necesare externării:

• Biletul de externare
• Scrisoarea medicală
• Decont pacient
• Prescripţie electronică – reţetă medicamente

Pacientul va valida în sistem externarea prin introducerea cardului de sănătate.

În situaţia în care se impune transportul pacientului cu ambulaţe se întocmeşte cererea de transport, avizată de către Directorul Medical, către Serviciul de Ambulanţă şi CNAS

CINE POATE BENEFICIA DE ÎNGRIJIRI MEDICALE/PALIATIVE LA DOMICILIU?

Pacienţii asiguraţi care au recomandare medicală:

 1. de la medicul specialist la externarea din spital;
 2. de la medicul de specialitate din ambulatoriu, nefiind necesară internarea!
 3. de la medicul de familie!
 4. cu plată, indiferent de patologie
 5. pacienţi cu boli cronice, handicap, convalescenţă, boli fază terminală, prin proiecte sociale.

Toţi pacienţii trebuie să aibă recomandare medicală de la medicul specialist sau pentru prima dată, conform noilor norme metodologice, de la  medicul de familie, care să conţină tehnicile medicale ce trebuie efectuate la domiciliu!

IMPORTANT DE ŞTIUT!

 • Pacientul asigurat care a primit decizie de la Casa de Asigurări, are dreptul la îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, 90 zile/an.
 • La externarea din spital sau ambulatoriul de specialitate, pacientul trebuie să primească de la medicul specialist o recomandare tip de îngrijiri medicale la domiciliu care să conţină serviciile medicale, perioada şi ritmicitatea.
 • Pacientul externat din spital/aparţinătorii/persoana împuternicită întocmesc un dosar pe care il depun la Casa de Asigurări, cu condiţia să nu se depăşească 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandării. Dosarul trebuie să conţină: recomandare de la medicul specialist;  bilet de ieşire din spital; cerere către Casa de Asigurări; dovada calităţii de asigurat; act de identitate.
 • Pacienţii care sunt recomandaţi de medicul de familie trebuie sa depună la Casa de Asigurări la care sunt asiguraţi, un dosar care trebuie să conţină: recomandarea medicală (tipizat special), cerere către Casa de Asigurări; dovada calităţii de asigurat; act de identitate.

În prezent, institutul nostru nu a încheiat acorduri de colaborare cu firme de îngrijiri la domiciliu. Pacienţii pot apela la serviciile oricărei firme de profil.

DATE CONTACT FURNIZORI DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/PALIATIVE LA DOMICILIU ÎN CONTRACT CU CASMB

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);

c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;

d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;

e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;

f) internarea si externarea bolnavilor;

g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;

h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;

i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

j) modul de informare a asiguratilor;

k) coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;

b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

Legea 46/2003 privind drepturile pacientului

Legea 46/2003 din 2003.01.29

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 2 martie 2023

Legea 46/2003 privind drepturile pacientului

Dată act: 21-ian-2003

Emitent: Parlamentul

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I:Dispoziţii generale

 

Art. 1

În sensul prezentei legi:

a)prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;

b)prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;

c)prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;

d)prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

e)prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.

f)prin reprezentant legal se înţelege soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale pacientului, tutorele, precum şi orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi pe care pacientul o desemnează în acest scop prin declaraţie încheiată în formă autentică, care se înregistrează în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora şi care va cuprinde drepturile prevăzute de lege ce pot fi exercitate de reprezentant.

g)prin screening se înţelege examinarea iniţială de prezumţie sau stabilirea existenţei reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populaţie, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie în scopul descoperirii precoce şi evidenţierii lor într-un stadiu incipient.

h)prin supravieţuitor de cancer se înţelege persoana, astfel cum este definită la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 18/2022 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer;

i)prin distribuitor de asigurări se înţelege persoana fizică sau juridică, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.

 

Art. 2

Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

Art. 21

Pacienţii asiguraţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigaţii gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

 

Art. 3

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

 

CAPITOLUL II:Dreptul pacientului la informaţia medicală

 

Art. 4

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

 

Art. 5

(1)Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2)Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

 

Art. 6

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

 

Art. 7

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

Art. 8

Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la cunoştinţă într-o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

 

Art. 9

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

 

Art. 10

Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

 

Art. 11

Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Art. 12

Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.

 

CAPITOLUL III:Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 

Art. 13

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

 

Art. 14

Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

 

Art. 15

În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

 

Art. 16

În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

 

Art. 17

(1)În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2)Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

 

Art. 18

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

 

Art. 19

Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

 

Art. 20

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 

CAPITOLUL IV:Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 

Art. 21

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

 

Art. 22

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

 

Art. 23

În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Art. 24

(1)Pacientul are acces la datele medicale personale.

(2)Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.

(3)În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21 şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22, aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:

a)soţului supravieţuitor;

b)descendenţilor;

c)ascendenţilor/tutorilor;

d)rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(4)Situaţiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, conform prevederilor alin. (3), se reglementează prin normele de aplicare a legii.

(5)Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unităţii sanitare o declaraţie pe propria răspundere, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(6)Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (5) se va publica drept anexă la normele de aplicare a legii.

 

Art. 25

(1)Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

(2)Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 

CAPITOLUL IV1:Dreptul de a fi uitat

Art. 251

(1)Prin derogare de la prevederile art. 2.203 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

(2)Distribuitorii de asigurări au obligaţia de a înscrie dreptul prevăzut la alin. (1) în mod clar, concis, uşor de înţeles şi vizibil în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime în documentele prin care solicită informaţiile şi documentele în vederea evaluării riscului, sub sancţiunea nulităţii relative a contractului de asigurare.

(3)În vederea asigurării respectării dreptului de a fi uitat, personalul medico-sanitar are obligaţia de a nu furniza distribuitorilor de asigurări informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 252

La propunerea institutelor oncologice, prin normele de aplicare a legii, Ministerul Sănătăţii stabileşte termene reduse faţă de termenul prevăzut la art. 251 alin. (1), pe categorii de vârstă şi tipuri de afecţiuni oncologice ale supravieţuitorilor de cancer, pe baza datelor ştiinţifice privind progresele terapeutice.

 

CAPITOLUL V:Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

 

Art. 26

Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

 

Art. 27

Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

 

Art. 28

(1)Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.

(2)Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3)Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

 

CAPITOLUL VI:Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 

Art. 29

(1)În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2)Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

 

Art. 30

(1)Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

 

Art. 31

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

 

Art. 32

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

 

Art. 33

Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

 

Art. 34

(1)Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

(2)Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

*) Admite sesizarea formulată de Curtea Militară de Apel, în Dosarul nr. 34/753/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I din C. pen.”.

Stabileşte că fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I-a din C. pen.

 

Art. 35

(1)Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(2)Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

 

Art. 36

Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

Art. 361

Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării naşterii sale în actele de stare civilă.

 

CAPITOLUL VII:Sancţiuni

Art. 37

(1)Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

(2)Nerespectarea de către distribuitorii de asigurări a dreptului pacientului prevăzut la art. 251 alin. (1) atrage răspunderea civilă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VIII:Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 38

(1)Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării, precum şi situaţia existentă cu una optimă.

(2)Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3)În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 39

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 40

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 şi 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

-****-

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 51 din data de 29 ianuarie 2003

Feedback Pacienţi

Accesează platforma electronică a Mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale.

 

index