Certificarea Calităţii

PROCEDURI DE LUCRU

Institutul are cea mai importantă bază clinică şi personalul universitar implicat în programele de învăţământ medical de profil la toate nivelele (studenţi, rezidenţi, specialişti, fiziokinetoterapeuţi, kinetoterapeuţi şi cadre medii de specialitate).

Institutul este certificat ISO 9001, a stabilit şi menţine un Sistem de Management al Calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 ; SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 pentru servicii de asistenţă spitalicească şi ambulatorie de recuperare medicală, medicină fizică, balneoclimatologie şi cercetare în domeniul balnear.

Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneoclimatologie este înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr. 34940.

01.05.01.10 Procedura analiza centrelor de cost

02.01.01.05 Procedura de control a accesului

05.03.05.01 Procedură de evaluare periodică a protocoalelor de îngrijiri, ghidurilor de bună practică şi ajustări în funcţie de rezultate, implementată

07.01.03.03 Procedură cu privire la accesul şi utilizarea, în scop de cercetare, a bazei de date privind pacienţii

07.04.04.04 Procedură privind eliberarea, la cerere, a copiei FO, respectând drepturile pacientului, implementată

09.01.05.01 Procedură de contactare a personalului responsabil în cazul producerii unui eveniment, situaţii de risc, existentă

00.00.00.00 Eliberare duplicate documente medicale

01.04.03.03 procedură de auto-evaluare a calităţii serviciilor prestate, implementată.

02.02.01.02 procedură specifică de acces, prelucrare şi protecţie a datelor medicale şi personale ale pacientului

06.02.02.05 procedură și norme de conduită în cazul pacienților aflați sub influența unor substanțe psihoactive, tratamente sau dependențe, implememtată.

05.03.05.01 procedură de evaluare periodică a protocoalelor de îngrijiri

05.03.05.01 procedură de evaluare periodică a protocoalelor de îngrijiri, ghidurilor de bună practică şi ajustări în funcţie de rezultate, implementată.

02.02.03.01 procedură pentru păstrarea confidenţialității pacientului, implementată.

05.03.05.01 procedură de evaluare periodică a protocoalelor de îngrijiri, ghidurilor de bună practică şi ajustări în funcţie de rezultate, implementată

06.06.02.05 procedură pentru pacienţii din sistemul penitenciar care accesează sistemul public, implementată.

06.05.02.05 procedură privind constituirea comisiei de arbitraj privind oportunitatea unei intervenții medicale

06.06.02.06 procedură de internare şi tratament a pacienţilor care prezintă sau pot prezenta instabilitate psihică

06.02.02.06 procedură, norme de conduită și siguranță în cazul pacienților aflați în perioada de detenție, implementată.

06.02.01.09 procedură privind intervenţia în cazul urgenţelor survenite la pacienţii internaţi, implementată.

06.07.03.01 proceduri de acces pentru mass-media

06.06.04.02 procedură privind consimţământul pacientului şi păstrarea demnității și intimității pacientului în condițiile consulturilor şi manevrelor

08.01.01.09 procedură pentru planificarea internărilor pacienţilor cu afecţiuni cronice

07.04.02.04 procedură privind consemnarea și raportarea incidentelor survenite pe parcursul spitalizării

07.01.01.05 procedură pentru consemnarea în toate documentele medicale (FO, FSZ, Bilet externare, Scrisoare medicală, Bilet transfer, DES)

08.02.05.03 procedură monitorizare a timpului de aşteptare de la momentul internării până la instituirea primelor îngrijiri de sănătate

07.05.01.03 procedură de prevenire a erorilor de identificare a pacienţilor

07.05.02.01 procedură privind accesul în interes științific la date arhivate ale pacientului implementată

08.05.01.01 procedură pentru transferul pacientului internat

08.05.03.04 comunicarea rezultatelor în regim de urgenţă

08.10.02.02 procedură de abordare interdisciplinară (clinician medic de laborator) a cazurilor complexe

08.12.02.02 procedură specială pentru pacienții externați care necesită urmărire pentru o perioadă de timp în condiții ambulatorii implementată.

08.12.03.01 procedură prin care aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte cu privire la externarea unui pacient care necesită însoțire la externare

08.12.02.02 procedură specială pentru pacienții externați care necesită urmărire pentru o perioadă de timp în condiții ambulatorii

08.12.03.02 procedură prin care medicul de familie și sau medicul curant specialist din ambulator sunt informați cu privire la externarea unui pacient

08.13.02.04 procedură privind externarea pacienților decedați în timpul spitalizării,

08.08.02.07 procedură privind aprovizionarea secțiilor cu materiale medicale

08.12.03.02 procedură prin care medicul de familie șisau medicul curant specialist din ambulator sunt informați cu privire la externarea

01.05.01.10 procedură analiza centrelor de cost

01.04.03.03 procedură de auto-evaluare a calităţii serviciilor prestate, implementată.

02.01.01.05 procedura de control al accesului

01.04.02.02 procedură de stabilire și monitorizare a centrelor de cost

03.05.02.04 procedură de aducere la cunoştinţă a reglementărilor externe și a celor interne

04.01.02.01 procedură pentru elaborarea caietelor de sarcini,

01.04.02.02 procedura stabilire si monitorizare centre de cost

02.02.01.02 procedură specifică de acces, prelucrare şi protecţie a datelor medicale şi personale ale pacientului

03.03.01.01 procedură privind organizarea concursurilor de angajare

02.02.03.01 procedură pentru păstrarea confidenţialității pacientului, implementată.

04.01.04.01 proceduri de aprovizionare în situaţii de urgenţă, implementate.

03.01.02.04 procedură pentru integrarea angajaţilor noi.

04.04.01.01 procedură privind asigurarea şi înlocuirea periodică a lenjeriei şi efectelor

04.02.05.02 proceduri de intervenție rapidă în cazul deteriorării echipamentelor și instalaţiilor

04.04.01.02 procedura privind asigurarea şi înlocuirea periodică a lenjeriei şi efectelor prevede și utilizarea lenjeriei de unică folosință în cabinetele de consultaţii

04.05.01.01 procedură privind curăţenia pentru fiecare secţie şi spaţiu

04.06.02.01 procedură pe tipuri de transport (alimente, lenjerie, materiale sanitare, persoane)

04.04.02.01 procedură privind circuitul lenjeriei

04.08.01.03 procedură pentru luarea în gestiune şi păstrarea bunurilor de valoare ale pacienților

04.09.02.04 procedură de evacuare a pacienţilor în caz de incendiu

04.05.01.02 procedură privind curățenia pe tipuri de echipamente

04.09.04.02 procedură privind protecţia personalului ce manipulează substanţe și materiale ușor inflamabile

04.10.05.03 procedură de igienizare a mijloacelor de transport

05.03.05.01 procedură de evaluare periodică a protocoalelor de îngrijiri, ghidurilor de bună practică şi ajustări în funcţie de rezultate, implementată.

06.02.01.09 procedură privind intervenţia în cazul urgenţelor survenite la pacienţii internaţi, implementată.

05.03.05.01 procedură de evaluare periodică a protocoalelor de îngrijiri, ghidurilor de bună practică şi ajustări în funcţie de rezultate, implementată

06.02.02.05 procedură și norme de conduită în cazul pacienților aflați sub influența unor substanțe psihoactive, tratamente sau dependențe, implememtată.

05.03.05.01 procedură de evaluare periodică a protocoalelor de îngrijiri

06.06.02.05 procedură pentru pacienţii din sistemul penitenciar care accesează sistemul public, implementată.

06.05.02.05 procedură privind constituirea comisiei de arbitraj privind oportunitatea unei intervenții medicale

06.02.02.06 procedură, norme de conduită și siguranță în cazul pacienților aflați în perioada de detenție, implementată.

06.06.02.06 procedură de internare şi tratament a pacienţilor care prezintă sau pot prezenta instabilitate psihică

06.07.03.01 proceduri de acces pentru mass-media

06.06.04.02 procedură privind consimţământul pacientului şi păstrarea demnității și intimității pacientului în condițiile consulturilor şi manevrelor

06.09.02.01 procedura conciliere angajat-pacient

07.01.01.05 procedură pentru consemnarea în toate documentele medicale (FO, FSZ, Bilet externare, Scrisoare medicală, Bilet transfer, DES)

06.05.02.02 procedură cu privire la situațiile în care pacientul refuză un tratament

07.04.02.04 procedură privind consemnarea și raportarea incidentelor survenite pe parcursul spitalizării

07.05.01.03 procedură de prevenire a erorilor de identificare a pacienţilor

07.01.03.03 procedură cu privire la accesul și utilizarea, în scop de cercetare, a bazei de date privind pacienții

07.05.02.03 procedură privind arhivarea documentelor medicale

07.04.04.04 procedură privind eliberarea, la cerere, a copiei FO, respectând drepturile pacientului, implementată.

08.02.02.01 procedură de calcul pentru asigurarea necesarului zilnic de calorii

07.05.02.01 procedură privind accesul în interes științific la date arhivate ale pacientului implementată.

08.01.01.09 procedură pentru planificarea internărilor pacienţilor cu afecţiuni cronice

08.05.01.01 procedură pentru transferul pacientului internat

08.03.04.01 procedura consemnarea in fo fsz

08.02.05.03 procedură monitorizare a timpului de aşteptare de la momentul internării până la instituirea primelor îngrijiri de sănătate

08.05.03.04 comunicarea rezultatelor in regim de urgenta

08.08.01.04 procedură privind prescrierea medicamentelor ce costuri mari care necesită aprobare prealabilă a managementului

08.08.01.06 procedura eliberare medicamente08.06.01.05 procedura de administrare a tratamentului medicamentos

08.08.03.04 procedură de prescriere a medicamentelor cu risc de a crea dependenţă

08.08.03.01 procedură privind tratamentul altor boli decât ceacele care au constituit cauza internării pacientului

08.08.02.07 procedură privind aprovizionarea secțiilor cu materiale medicale

08.10.02.02 procedură de abordare interdisciplinară (clinician medic de laborator) a cazurilor complexe

08.10.03.01 procedură privind comunicarea rezultatelor analizelor

08.08.04.01 procedura monitorizare a consumului de medicamente si materiale sanitare

08.12.02.02 procedură specială pentru pacienții externați care necesită urmărire pentru o perioadă de timp în condiții ambulatorii

08.12.03.01 procedură prin care aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte cu privire la externarea unui pacient care necesită însoțire la externare

08.12.03.02 procedură prin care medicul de familie și sau medicul curant specialist din ambulator sunt informați cu privire la externarea unui pacient

08.13.02.04 procedură privind externarea pacienților decedați în timpul spitalizării,

08.12.02.02 procedură specială pentru pacienții externați care necesită urmărire pentru o perioadă de timp în condiții ambulatorii implementată.

09.02.02.05 proceduri privind prevenirea riscurilor tehnologice pentru fiecare tip de aparat sau dispozitiv medical

09.03.02.03 procedură privind condițiile de colectare separată a deşeurilor pe categorii

10.01.02.07 procedura igiena primara

10.01.02.06 proceduri privind utilizarea dispozitivelor medicale folosite în manevre invazive

10.08.02.05 procedură privind manipularea substanțelor medicamentoase volatile și a celor periculoase

10.01.02.03 proceduri privind curăţenia saloanelor,

10.01.02.02 proceduri privind curățenia spațiilor secției

10.05.01.04 procedură de completare și transmitere obligatorie către ANM a buletinelor de farmacovigilenţă

10.04.02.04 procedură de sterilizare instrumentar și material moale

10.09.01.08 procedură privind spălarea şi dezinfecţia periodică a veselei