Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

A XV-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală
București, 10 – 12 Mai 2018
Palatul Patriarhiei – Aula Magna „Teoctist Patriarhul”

Adresă de e-mail: conferinta@inrmfb.ro

Program ştiinţific preliminar

 

10 mai 2018
1000 – 1200 Conferinţe şi rapoarte ştiinţifice
Tema: Actualităţi de Balneologie
1230 – 1430 Rapoarte şi comunicări ştiinţifice
Tema: Recuperarea Medicală în staţiunile balneare
1600 – 1800 Workshop:
Managementul vezicii neurogene şi al escarelor în secţile de recuperare medicală
11 mai 2018
0900 – 1100 Rapoarte şi comunicări ştiinţifice
 Tema: Recuperarea medicală în bolile neurologice şi cardiorespiratorii
1130 – 1330 Rapoarte şi comunicări ştiinţifice
Recuperarea medicală în afecţiunile ortopedice şi postraumatice
1500 – 1700 Rapoarte şi comunicări ştiinţifice
Recuperarea medicală în afecţiunile reumatismale
12 mai 2018
0900 – 1100 Rapoarte şi comunicări ştiinţifice
Ecografia musculoscheletală în Recuperarea medicală
1130 – 1330 Rapoarte şi comunicări ştiinţifice
Intervenţii terapeutice în recuperarea medicală – kinetoterapie şi robotică
1500 – 1700 Masa rotundă
Recuperarea medicală în bolile genetice la copii

 

Termen pentru titlurile rapoartelor şi comunicărilor ştiinţifice: 20.03.2018

Termen pentru trimiterea rezumatelor lucrărilor (în limba română şi engleză): 06 Aprilie 2018

Formular de înscriere

Titlurile şi rezumatele lucrărilor se vor trimite pe adresa de e-mail: conferinta@inrmfb.ro

Inscrierea la conferinţă se va face la secretariatul I.N.R.M.F.B..

 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 15 –16 Iunie 2018
 • ANUNȚ – Atestat Ecografie Musculoscheletală

 

Program de pregatire in vederea obtinerii atestatului de studii complementare in Ecografia Musculoscheletală in Reabilitarea Medicala:

 • Aprobat prin OMS nr 179/29.01.2018, pentru modificarea si completarea anexei nr 1 la OMS nr 418/2005, pentru aprobarea Catalogului national de studii complementare
 • Organizat de Centrul Național de Dezvoltare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.
 • Curicula de pregatire – anexata
 • Se desfasoara la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, sub coordonarea dnei. Conf.dr. Delia Cinteza
 • Cine se poate inscrie: Medici specialisti de Medicina Fizica si de Reabilitare, Medicina Sportiva, Reumatologie, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Ortopedie-Traumatologie, Explorari functionale
 • Durata: 1 an, 4 module a cate o saptamana (5 zile/saptamana, 8 ore/zi)

Inscrierile se fac la Centrul Național de Dezvoltare Profesională in domeniul sanitar din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda CEREREA (vezi model atasat), însoțită de:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat – copie xerox fata-verso
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Adeverința de la angajator privind participarea la curs – fara adeverință/acord nu puteti participa. Daca nu sunteti angajat  se da o declaratie pe propie raspundere in acest sens.
 6. Dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Curicula de pregatire     Adobe_PDF_file_icon_32x32

Informatii suplimentare:

www.inrmfb.ro

mioara_banica@yahoo.com

http://www.snspms.ro/ro/component/k2/item/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar

ANUNŢ

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti scoate la concurs:

 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef birou (Birou Contabilitate)
  – diplomă de licenţă
  – deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul Achiziții Publice și Contractare)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – diplomă de master
  – curs expert achizitii publice
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

Dosarele de concurs se primesc până în data de 09.01.2018 ora 15.00.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, Serviciu R.U.N.O.S., tel.: 021.313.53.30, în sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3.


 

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil, în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfașura în doua etape:
Etapa I:
• Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 12.01.2018, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București:
Etapa II:
Susținerea concursului :
• Test grilă de verificare a cunoștințelor – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 09.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 12.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea interviului de selectie – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Institutului pana la data de 09.01.2018 (inclusiv) între orele 8-1500.
Informaţii suplimentare privind conditiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obtin de la secretariatul Institutului sau la numarul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
– sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii sau Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile legale si sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata;
– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
– deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
j) proiectul de specialitate (proiectul/lucrare de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14)

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final


 

Anunţ 29 septembrie 2017


Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie scoate la concurs un post de Farmacist primar – Farmacie generala, la Farmacia I din str. Sf. Dumitru, nr. 2.
Date necesare inscrierii la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare :

Continutul dosarului de inscriere:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox diploma de farmacist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 445 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin
 • cazier judiciar
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae;
 • copie de pe carnetul de munca;
 • chitanta de plata a taxei de concurs
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, respectiv pana la data de 13 Octombrie 2017, iar concursul se organizeaza intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul R.U.N.O.S., cu sediul in str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti, tel. 0213135330.

Tematica concurs pentru Farmacist primar specialitatea Farmacie generala

Anunt data concurs Farmacist primar

Rezultat selecţie dosare Farmacist primar

Rezultat final

Anunţ 27 octombrie 2017


Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director medical,
în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura în două etape:

Etapa I: Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 13.11.2017, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București

Etapa II: Susținerea concursului:

 • Proba scrisă – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 13.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Sustinerea interviului de selectie – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București pană la data de 09.11.2017 (inclusiv) între orele 8-1500.

Informaţii suplimentare privind condițiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obțin de la secretariatul institutului sau la numărul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14;

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final