sistem de consultanta electronic
   Legea minelor nr. 85/2003
 H.G. Nr. 1208/14.10. 2003
 LEGEA Nr. 343/31.05.2002
 O.G. Nr. 109/31.08.2000
 H.G. Nr. 101/3.04.1997
 LEGEA Nr. 107/25.09.1996
 


LEGISLATIA

--------------------------------------------------------------------------------
LEGISLATIA ACTUALA IN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE, VALORIFICARE SI PROTECTIE PENTRU SUBSTANTELE MINERALE TERAPEUTICE

Legea minelor nr. 85/2003
HOTARĀRE Nr. 1208 din 14 octombrie 2003
LEGE Nr. 343 din 31 mai 2002
ORDONANTA Nr. 109 din 31 august 2000
HOTARĀRE Nr. 101 din 3 aprilie 1997
LEGE Nr. 107 din 25 septembrie 1996


Legea minelor nr. 85 / 2003
CAP. 1  - Dispozitii generale
CAP. 2  - Dobāndirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectueaza activitati miniere
CAP. 3  - Regimul de punere īn valoare a resurselor minerale
CAP. 4  - Drepturile si obligatiile titularului
CAP. 5  - Autorizatii
CAP. 6  - Taxe, redevente miniere si tarife
CAP. 7  - Īnchiderea minelor
CAP. 8  - Autoritatea competenta
CAP. 9  - Responsabilitatile ministerului de resort
CAP. 10 - Sanctiuni
CAP. 11 - Dispozitii tranzitorii si finale
(sus)


HOTARĀRE Nr. 1208 din 14 octombrie 2003
                      privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
ANEXA 1 - NORME pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Datele si informatiile privind resursele/rezervele minerale
SECTIUNEA - Accesul la date si informatii
SECTIUNEA - Regimul de raportare a datelor si informatiilor privind resursele/rezervele minerale
CAP. 3 - Regimul punerii īn valoare a resurselor/rezervelor minerale
CAP. 4 - Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta pentru
             concesionarea de activitati miniere

SECTIUNEA 1 - Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de
                       activitati de explorare
Subsectiunea 1 - Principiile concursului public de oferta
Subsectiunea 2 - Initierea concesiunii
Subsectiunea 3 - Publicitatea
Subsectiunea 4 - Continutul ofertelor
Subsectiunea 5 - Depunerea ofertelor
Subsectiunea 6 - Comisia de deschidere, evaluare si negociere
Subsectiunea 7 - Criteriile de selectare si punctajele corespunzatoare
Subsectiunea 8 - Deschiderea ofertelor
Subsectiunea 9 - Analiza si evaluarea ofertelor. Declararea cāstigatorului si comunicarea
                         rezultatului concursului public de oferta
Subsectiunea 10 - Contestarea concursului public de oferta
Subsectiunea 11 - Procedura negocierii programului de explorare si a proiectului de refacere a
                           mediului
SECTIUNEA 2 - Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de
                       activitati de exploatare
CAP. 5 - Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale
CAP. 6 - Transferul licentelor de concesiune
CAP. 7 - Regimul taxelor, redeventelor, tarifelor si al garantiei financiare pentru refacerea mediului
CAP. 8 - Īnchiderea minelor
CAP. 9 - Dispozitii finale si tranzitorii
(sus)


LEGE Nr. 343 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare
(sus)


ORDONANTA Nr. 109 din 31 august 2000

privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie
CAP. 3 - Prospectarea, exploatarea, valorificarea, protectia si conservarea factorilor naturali
CAP. 4 - Asistenta medicala balneara si de recuperare
CAP. 5 - Sanctiuni
CAP. 6 - Dispozitii tranzitorii si finale
(sus)


HOTARĀRE Nr. 101 din 3 aprilie 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara
NORME SPECIALE privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Factorii ce reprezinta riscuri de impurificare a apei potabile si mecanismul impurificarii
CAP. 3 - Indicatii tehnice pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara a surselor de
             alimentare cu apa potabila din subteran si de ape minerale utilizate pentru cura interna
CAP. 4 - Marimea zonelor de protectie sanitara a captarilor din surse de suprafata (sus)
CAP. 5 - Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse īn perimetrele de protectie
             hidrogeologica
CAP. 6 - Masuri cu privire la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse īn zonele de protectie
             sanitara cu regim de restrictie
CAP. 7 - Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse īn zonele de protectie sanitara cu
              regim sever
CAP. 8 - Masuri referitoare la protectia sanitara a constructiilor si instalatiilor
CAP. 9 - Supravegherea comportarii acviferelor īn exploatare
CAP. 10 - Sanctiuni
CAP. 11 - Dispozitii tranzitorii si finale
(sus)


LEGE Nr. 107 din 25 septembrie 1996
- Legea apelor
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Regimul de folosire a apelor si a albiilor
Sectiunea - Regimul de folosire a apelor
CAP. 3 - Gospodarirea apelor
Sectiunea - Cunoasterea resurselor de apa
Sectiunea - Regimul lucrarilor care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele
Sectiunea - Participarea publicului
CAP. 4 - Controlul activitatii de gospodarire a apelor
CAP. 5 - Mecanismul economic īn domeniul apelor
CAP. 6 - Sanctiuni
CAP. 7 - Dispozitii tranzitorii si finale
ANEXA 1 - Definitiile termenilor tehnici folositi īn cuprinsul legii
ANEXA 2 - Latimea zonelor de protectie īn jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, īn lungul
              cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice
(sus)