sistem de consultanta electronic


Acest site a fost elaborat in colaborare, astfel:

Sectiunea CONSTRUCTII
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Sectiunea INDICATII TERAPEUTICE
Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie

Sectiunea LEGISLATIE
Agentia Nationala de Resurse Minerale
Sectiunea CONSTRUCTII
UTCB - UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICA
CATEDRA DE INGINERIE SANITARASI PROTECTIA APELOR

   B-dul Lacul Tei nr. 124, sector 2, Bucuresti,
   tel./ fax. 021-2423595; www.utcb.ro

Colectiv elaborare:
Dr.ing. Mihail VERNESCU
Conf.dr.ing. Gabriel RACOVITEANU
Sef lucrari ing. chim. Elena VULPASU; mail: elena_vulpasu@yahoo.com
Asistent ing. Eduard DINET
Prep. ing. Adrian COJOCARU
Ing. Adrian CHICU
Chim. Corina NEACSU

Competente:
Proiectare captari, transport ape minerale terapeutice.                                                  (sus)

 


 

 

Sectiunea INDICATII TERAPEUTICE
INRMFB - INSTITUTUL NATIONAL de RECUPERARE,
MEDICINA FIZICA si BALNEOCLIMATOLOGIE

   Str. Sf. Dumitru, Nr. 2, Sector 3, BUCURESTI
   Tel/Fax: (+40) 21 3155050 (Director General);
   Tel/Fax: (+40) 21 3121450 (Centrala);
   web: www.inrmfb.go.ro; e_Mail: inrmfb@go.ro

Colectiv elaborare:
1. Dr. Adriana NICA - profesor universitar
2. Dr. Ana MUNTEANU - medic primar
3. Ing. Madalina CIOCAN - cercet.st. pr.III
4. Ing. Eugen MUSTATA - cercet.st. pr.II
5. Ing. Ion TRUICA - inginer specialist
6. Gheorghe GHEORGHIEVICI - asistent cercetare

Scurta prezentare                                                                                                      (sus)
Institutul desfasoara o activitate sustinuta, menita sa imbunatateasca permanent starea de sanatate a populatiei prin asistenta medicala de recuperare si balneara vizand in mod special aspectul functional de integrare al pacientului in activitatea cotidiana, in mediu si activitatea profesionala.

De asemenea este forul de indrumare tehnico-metodologica a retelei sanitare din tara cu profil de balneofizioterapie si de control medical, prin studii si cercetari stiintifice de specialitate.

Obiectivul principal este acela de asistenta de recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie realizat in sectiile clinice si servicii ambulatorii de specialitate. Pe linie de asistenta medicala institutul asigura tratamentul complex al bolnaviilor cu multiple aspecte disfunctionale in afectiuni locomotorii (neurologice, posttraumatice, reumatologice, vascular-periferice, dismetabolice s.a.). Bolnavii beneficiaza de tratamente balneofizicale si de kinetoterapie prin care se urmareste ameliorarea substantiala a deficitelor functionale si a tabloului simptomatic si fiziopatologic caracteristic diferitelor patologii.

Institutul cu activitate de 55 ani de experienta in depistarea, urmarirea si valorificarea factorilor naturali terapeutici, prin sectorul de studii si cercetari are ca preocupare intocmirea de studii complexe medico-balneare ale factorilor naturali terapeutici, consultanta si asistenta balneotehnica, intocmirea de documentatii complexe pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de utilizare a factorilor naturali terapeutici si a unitatilor medico-balneare si de recuperare.    (sus)

 

 

Sectiunea LEGISLATIE
ANRM - AGENTIA NATIONALA de RESURSE MINERALE
   Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 36 - 38, sectorul 1,
   Telefon: 2125445, Fax: 2107440.

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale este o organizata si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, conform cu hotararea Guvernului Romaniei nr. 756/2003.

Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de catre presedintele agentiei, asimilat functiei de demnitate publica de secretar de stat.

Domeniul de activitate principal: resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietatea publica a statului.

Activitatea principala: aplicarea dispozitiilor Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Legii minelor nr. 85/2003.                                                                     (sus)

Resursele minerale situate pe teritoriul si subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra, delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care Romania este parte, fac obiectul exclusiv al proprietatii publie si apartin statului roman.

Resursele minerale se pun in valoare prin activitati miniere care se concesioneaza persoanelor juridice romane sau straine ori se dau in administrare institutiilor publice de catre autoritatea competenta.

Autoritatea competenta care reprezinta interesele statului roman in domeniul resurselor minerale, este AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE.
AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE are, printre altele, ca atributii :
- gestionarea resurselor minerale,
- acorda si emite licente conform cu prevederile Legii minelor,
- stabileste clauzele si conditiile licentelor,
- reglementeaza derularea activitatilor miniere.

PRESEDINTELE AGENTIEI: MARIA IULIANA STRATULAT
DIRECTOR GENERAL: Directia Generala Gestionare Evaluare si Concesionare
Resurse/Rezerve Petrol: GICU BOROSI

DIRECTOR GENERAL: Directia Generala Gestionare Evaluare si Concesionare
Resurse/Rezerve Minerale. Integrare Europeana: RADU MIHAI CLAUDIUS               (sus)